ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για Έκδοση Πινακίδων (μέσα από gov.gr)

Κάντε Click στο παρακάτω Link:

https://dilosi.services.gov.gr/login?next=/create/q/confirm-personal-info?refname=YPDIL&template=YPDIL&

Μέσα στην Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση, κάντε Αντιγραφή & Επικόληση, το παρακάτω Κείμενο (Πρέπει να Συμπληρώσετε το Πλαίσιο του Αυτοκινήτου σας):

Εξουσιοδοτώ τον Ντώνε Αντώνιο του Μιχαήλ με Α.Δ.Τ. ΑΖ379811 να  υπογράψει  οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο και υπεύθυνη δήλωση για την ταξινόμηση/μεταβίβαση του ΕΙΧ/ΦΙΧ με αριθμό πλαισίου/κυκλοφορίας ………………………

Στο Πεδίο “ΠΡΟΣ”, Συμπληρώστε: ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


Εάν υπάρχει Δάνειο για την Απόκτηση του Αυτοκινήτου σας,
τότε, μέσα στην Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση, κάντε Αντιγραφή & Επικόληση, το παρακάτω Κείμενο (Πρέπει να Συμπληρώσετε το Πλαίσιο του Αυτοκινήτου σας):

Εξουσιοδοτώ τον Ντώνε Αντώνιο του Μιχαήλ με Α.Δ.Τ. ΑΖ379811 να  υπογράψει  οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο και υπεύθυνη δήλωση για την ταξινόμηση/μεταβίβαση του ΕΙΧ/ΦΙΧ με αριθμό πλαισίου/κυκλοφορίας ……………………….
Αποδέχομαι την παρακράτηση κυριότητας

Στο Πεδίο “ΠΡΟΣ”, Συμπληρώστε: ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ