Το Νέο μας Κατάστημα Volvo!

Η δική μας αντίληψη της Πολυτέλειας και της ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ.
Το Νέο Κατάστημα VOLVO της Mac Motors στην Καβάλα.