ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ, σύμφωνα με τα Κρατικά Μέτρα “ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ”