ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ, σύμφωνα με τα Κρατικά Μέτρα “ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ”